Portfolio > Acrylic on Yupo - sold

gold, yellow, black, gray, white, abstrat
Apogee
Acrylic on Yupo
9 x 12 inches